SOM / Hedef

hedef eu

SOM dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek ve daha kaliteli bir yaşam sürmek için proje üretmek isteyen şirketler, sivil toplum örgütleri ve bireyleri bir araya getirerek problem çözmeye odaklı hizmetler sunmayı hedeflemektedir. SOM dünyada aynı amaca hizmet eden kurumlarla işbirliği içinde özgün ve yenilikçi projeler üretmeyi amaçlamaktadır. Kısaca SOM’un hedefleri aşağıdaki gibidir:

  • Kısa vadede, kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) alanında paydaşlar arasında farkındalık yaratmak;
  • Uzun vadede, devletin şirketlere KSS’yi teşvik eden yasal düzenlemeleri çıkartması konusunda gündem yaratmak, Türkiye’deki şirketlerin de katılabileceği gelişmiş ülkelerde var olan KSS endekslerinin oluşmasını sağlamak ve buna paralel olarak Türkiye’deki şirketlerin KSS raporlamaları yapmalarını sürekli hale getirmelerini teşvik etmek;
  • Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde Türkiye’deki kurumlar ve Avrupalı denkleri arasında diyaloğun ve işbirliğinin artmasına katkıda bulunmak ve bu süreçte Türkiye’deki kurumların mevcut AB finansal desteklerinden yararlanarak Avrupa’daki kurumlarla iş yapmasını sağlamak;
  • Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde kurumların kendi içlerinde gerçekleştirmeleri gereken uyum çalışmalarını desteklemek;
    Evrensel problemlerle karşı karşıya olduğumuz bir çağda çevre, sanat ve bilimi bir araya getiren projeler ile ortak problemler konusunda farkındalık yaratmak ve bu problemlerin çözümüne katkı sağlamak;
  • Akademik araştırmaların sonuçlarının iş dünyası ile paylaşılmasını sağlamak ve bu sonuçları uygulamaya dönüştürerek pratikte kullanmak.