Projeler / Planlanan Projeler

Sınırdan Adaya: Hopa- Londra

Hopa, Türkiye’nin en uzak kuzey-doğu noktasında, Sarp Sınır Kapısına yaklaşık 25 km uzaklıkta konuşlanmış olan Artvin’e bağlı bir sahil ilçesidir. Özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra bölgede özellikle sosyal yaşamda bir çok problem yaşanmaya başlanmıştır. Kadınların sosyal hayattaki yeri, kültürel yaşam ve gençlere sunulan imkanlar gitgide daralmış ve bölge insanı kendine çıkış noktaları aramaya başlamıştır. İşte böyle bir ortamda ortaya çıkan Biryaşam Kültür ve Ekoloji Derneği Hopa’da kültür ve sanat etkinlikleri düzenleyerek ilçenin sosyal yaşamına bir şeyler katmakla kalmamış aynı zamanda da bölgede değişim ve gençlere yeni ufuklar açmak üzerine oldukça başarılı olmuştur. SOM, Sınırdan Adaya: Hopa- Londra projesinde Londra’dan Space Studios ve Biryaşam işbirliğinde Hopa’da uluslararası bir misafir sanatçı programı düzenleyecektir. Resimden çağdaş sanata performans sanatlarından heykele farklı alanlardan sanatçıların katılımı ile Hopa’da gerçekleşecek programa ek olarak aynı zamanda bölgeden sanatçıların da Londra’da bir misafir sanatçı programına katılmaları planlanmaktadır.

Projenin artistik koordinasyonunu Koridor Çağdaş Sanat Programı’ndan küratör Denizhan Özer, idari yönetim ve koordinasyonunu ise Biryaşam ile beraber SOM üstlenmektedir.