SOM Blog / Avrupa Birliği

AB 7. Çerçeve Programı: "Toplumda Bilim"

Bilim ve Teknoloji günümüz bilgi toplumunda çok önemli bir yere sahip olmuş ve hayatımızın her alanını etkisi altına almıştır. Fakat aydınlanma sonrası genel bir yaklaşım olarak oturan ilerleme fikrine övgü 20. yy ve özellikle de 1. ve 2. Dünya Savaşı sonraları her alanda yerini ilerlemeye yönelik daha ihtiyatlı bir duruşa bırakmıştır. Bilim ve teknolojinin her geçen gün hayatımıza yenilikler kattığı bu ortamda toplum ile bilim arasındaki ilişkiyi kurmak ve bu ilişkileri sürekli kılmak daha da önemli bir hale gelmiştir. Bu konuya Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı altında, “Toplumda Bilim” adı altında yer verilmiş ve bu alandaki çalışmalar ile bilimin toplum ile, hem de toplumun bilim ile daha iyi bütünleşmesini sağlayacak destekleyici bir ortamın oluşturulması amaçlanmıştır. Bu amaçla program çerçevesinde; bilim kültürünün geliştirilmesi, gençlerin bilime yönlendirilmesi, kadın araştırmacı sayısının artırılması, bilim yönetişimi ve araştırma etiği gibi çeşitli konularda projeler desteklenmektedir. 7. Çerçeve Programında Toplumda Bilim alanı için ayrılan bütçe miktarı yaklaşık 330 Milyon Avro’dur. 2007- 2008 yıllarında bu alan altında 65 proje desteklenmiş, bu projelere toplam 52 Milyon € fon ayrılmıştır. Bu projelerin detaylarına Avrupa Komisyonu tarafından yayınlanan aşağıdaki raporda ulaşılabilir.

Science in Society Project Synopses 2007- 2008