Kültür, Sanat, Çevre / Çevre Projeleri

Çevre Projeleri

SOM çevre ve adil ticaret konulu projeler üretmekte ve mevcut projelere danışmanlık vermektedir. Projelerin genel çerçevesi şöyledir:

  • Adil ticaret konusundaki farkındalığı artırmak;
  • İlgili paydaşları bir araya getirerek sorumlu üretim ve tüketim hakkında farkındalık uyandırıcı kampanyalar yürütmek;
  • Sanatçılar ve bilim adamlarını bir araya getirerek çevre, üretim ve tüketim konusundaki farkındalığın sanat yolu ile ifadelerini geliştirmek.