Avrupa Birliği / AB Eğitim

AB Eğitim

SOM, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile uyum sürecinde Türkiye’den kurum ve kişilerin ihtiyaçlarına yönelik çeşitli eğitimler geliştirmekte ve hizmet olarak sunmaktadır. Bu eğitimler farklı ilgi alanlarına ve grupların özel ihtiyaçlarına göre tasarlanmaktadır. Eğitimler ve kısaca içerikleri aşağıdaki gibidir:

  • AB Fonları Eğitimi: Genel olarak AB Fonlarının AB politikalarına ve stratejilerine göre nasıl şekillendiği, fon mekanizmalarının nasıl işlediği ve projeler aracılığıyla AB ile bütünleşme süreci. Proje yaşam döngüsü ve proje idari ve finansal yönetimi.

  • Proje Teklif Dokümanı Hazırlama, Sunma ve Proje Yönetimi Eğitimi: AB Topluluk Programları ve IPA fonları çalışma programlarını ve proje teklif çağrılarını takip, çağrıları anlama, proje fikri modelleme, proje fikrine uygun proje ortaklarını bulma, networking, proje teklif dokümanını hazırlama, Avrupa Komisyonu ile ilişkiler, projenin başvuru ve takibi ve proje idari ve finansal yönetimi.

  • Kültür ve Sanat Konulu AB Fonları ve Proje Teklif Dokümanı Hazırlama, Sunma ve Proje Yönetimi Eğitimi: Özel olarak Kültür ve Sanat konulu fonların çalışma programlarını ve proje teklif çağrılarını takip, çağrıları anlama, proje fikri modelleme, proje fikrine uygun proje ortaklarını bulma, networking, proje teklif dokümanını hazırlama, Avrupa Komisyonu ve ilgili kurumlar ile ilişkiler, projenin başvuru ve takibi ve proje idari ve finansal yönetimi.