Avrupa Birliği / AB ile Uyum

AB ile Uyum

Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreci genelde politik tarafları ile ön plana çıkan bir konudur. Oysa ki bu sürecin esas noktası, müktesebat başlıkları seviyesinde Türkiye'deki kurumların, politikaların ve hakların AB ile uyumlu hale gelmesidir. SOM, özellikle Avrupa Birliği projeleri aracılığıyla Türkiye’deki farklı sektörlerden farklı kurum ve kişilerin bu süreçteki ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılamayı hedeflemektedir. SOM projelerde yaygınlaştıcı rolü üstlenmekte, belli bir konuda kamuoyu oluşturulması, lobicilik ve ağ geliştirme konularında da hizmetler sunmaktadır. SOM aynı zamanda iletişim ve networking projeleri aracılığıyla Türkiye’deki kurumları AB nezdinde temsil etmektedir.