Avrupa Birliği / Katılım Öncesi Mali İşbirliği

Katılım Öncesi Mali İşbirliği

Avrupa Birliği- Türkiye ilişkilerinin önemli ayaklarından birisini “mali işbirliği” oluşturmaktadır. Türkiye’nin 3 Ekim 2005 tarihinde müzakere sürecine girmesi ile birlikte Türkiye – AB mali işbirliği süreci de önemli bir değişime uğramıştır. Bu kapsamda, Avrupa Birliği 2007–2013 dönemi için aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir program çerçevesinde toplamıştır. Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA) olarak adlandırılan bu sistem çerçevesinde, Türkiye’ye sunulacak AB mali yardımları, AB Üyesi Ülkelerde uygulanan yaklaşıma uygun olarak kullandırılacak ve mali yardımların temel amacı Türkiye’yi üyelik sonrası yapısal fonların programlaması, yönetimi ve uygulamasına hazırlamak olacaktır. IPA kapsamında sivil toplum diyaloğu, istihdam, mesleki eğitim, kültür ve sanat, balıkçılık ve gıda güvenliği, sivil toplumun güçlendirilmesi ve eğitim gibi alt başlıklarda proje teklif çağrıları açılmaktadır.

SOM IPA fonları kapsamında aşağıdaki danışmanlık hizmetlerini sunmaktadır:

  • Proje Fikri Geliştirme;
  • Proje Teklif Dokümanı Hazırlama;
  • Ortak Bulma;
  • Proje Bulma;
  • Proje İdari ve Finansal Yönetimi;
  • Networking.