Sosyal Sorumluluk & Etik / Topluma Katkı Projeleri

Topluma Katkı Projeleri

Şirketlerin en çok uyguladığı KSS stratejilerinden biri topluma katkı projeleridir.

Topluma katkı projeleri şirketin imajına uygun seçilmeli, şirketin değer yargıları ve vizyonunu yansıtmalı, şirketin paydaşlarıyla olan ilişkilerini güçlendirmeli ve şirketin risk yönetiminde fayda sağlamalıdır.

Doğru topluma katkı projeleriyle şirketler, hayırseverlik, çalışan gönüllüğü, nedene bağlı pazarlama, sponsorluk gibi projeler yapabilir ve bu projeleri yaparken nakit para, ayni hediyeler ve insan gücünü kullanarak kaynak yaratabilirler.

SOM, şirketlerin topluma katkı projeleri için aşağıda belirtilen danışmanlık hizmetlerini vermeyi hedefler:

• Şirkette var olan topluma katkı projelerinin analizi

• Şirkette var olan topluma katkı projelerinin daha etkin ve verimli olarak geliştirilmesi

• Şirketin yapısına ve hedeflerine uygun yeni topluma katkı projelerinin geliştirilmesi