Projeler / Güncel Projeler

Yayınlama Özgürlüğü Yolunda

Türkiye Yayıncılar Birliği (TÜRKYAYBİR) tarafından İsveç Yayıncılar Birliği’nin ortaklığı ve iştirakçi kuruluşlar Bianet, Edebiyat Haber, Uluslararası Yayıncılar Birliği ve TÜYAP’ın işbirliğiyle, “Sivil Toplum Diyaloğu – III Siyasi Kriterler Hibe Programı” (CSD III/PC) dahilinde hazırlanan “Yayınlama Özgürlüğü Yolunda” projesi, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti hükümeti tarafından finanse edilmeye hak kazanmıştır. SOM Araştırma projenin idari yönetiminden sorumludur.

Program dahilinde, siyasi kriterler ve medya programları altında toplam 55 proje fonlanmaya hak kazanmıştır. 39 tanesi siyasi kriterler, 16 tanesi de medya bileşeni altından fonlanan projelerde, 17 ülkeden 142 kurum yer almaktadır. Toplam hibe miktarı ise medya projelerine toplamda 2,1 milyon €, siyasi kriterler projelerine ise toplamda 4,9 milyon €'dur. 4. Sivil Toplum Diyaloğu programının ise 9 farklı alanda toplam 11 milyon € bütçe ile çağrıya çıkması hedeflenmektedir.

Tam adı “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Yayınlama Özgürlüğü Alanında Farkındalık Yaratma” olan projenin öncelikli amacı öncelikle Türkiye Yayıncılar Birliği’nin uzun vadeli mücadele alanlarından biri olan, Türkiye yayıncılığında ifade özgürlüğünü geliştirmeye katkıda bulunmaktır. Proje ile ilgili detaylı bilgiye www.yayinlamaozgurlugu.org adresinden ulaşılabilir.

Projenin genel amaçları,

 • Yayıncılık sektörü ile politika yapıcılar arasında bir savunuculuk süreci başlatmak,
 • Proje başvurucusu Türkiye Yayıncılar Birliği ve ortağı İsveç Yayıncılar Birliği’nin yanı sıra iştirakçiler ve diğer paydaşlar arasında yayınlama özgürlüğü bağlamında uzun vadeli işbirliği, sürdürülebilir ortaklıklar ve diyalog oluşturmaktır.

Projenin özel amaçları,

 • Yayıncılık paydaşları ve genel kamuoyunda yayınlama özgürlüğüyle bağlantılı AB politikaları ve bunların Türkiye’deki yasama prosedürlerine ve uygulamalara etkileri hakkında, çeşitli etkinlikler ve bir tematik rapor aracılığıyla farkındalık yaratmak,
 • AB üyesi ülkeler ve Türkiye’de yayınlama özgürlüğü alanında çalışan sivil toplum örgütleri arasında oluşturulacak uzun vadeli ve sürdürülebilir ortaklıklar sayesinde Türkiye’nin AB’ye uyum sürecine katkıda bulunmak,
 • Projenin tüm birikiminin toplandığı, konuyla ilgili yasama ve uygulamalardaki sorunlarla çözüm önerilerine yer verilen “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü” başlıklı tematik raporu kitapçık halinde yayınlamaktır.

Projenin hedef kitlesi içinde Türkiyeli politika yapıcılar ve Avrupalı meslektaşlarının yanı sıra yayıncılar, yazarlar, çevirmenler, sivil toplum örgütü temsilcileri, gazeteciler, akademisyenler, hukukçular ve okurlar ve entelektüelleri de içine alan genel kamuoyu bulunmaktadır.

ETKİNLİKLER

 • Ankara ve Brüksel’de Danışma Ziyaretleri:

Türkiye’de yayınlama özgürlüğünün durumu gözden geçirilerek AB’ye giriş sürecinde atılması gereken adımlar alanında görüş alışverişinde bulunmak üzere Ankara’da devlet yetkililerine, Brüksel’de Avrupa Birliği yetkililerine ziyaretler

 • Farkındalık Artırma Etkinlikleri:
  • “Yayınlama Özgürlüğü” Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Çalıştayı: Yayınlama özgürlüğüyle bağlantılı AB politikaları, bu politikaların Türkiye’de yasalar ile uygulamalara ve Türkiye’nin AB’ye uyum sürecine etkisi hakkında bilgilendirme
  • Stockholm Ziyareti: İsveç Yayıncılar Birliği’ne deneyim paylaşımı ziyareti
  • Bölgesel Toplantılar: İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Trabzon ve Van’da Türkiye’de yayınlama özgürlüğünün durumunu yerel paydaşlar ile değerlendirmek ve yerel deneyimleri dinlemek amaçlı toplantılar. ,
  • Kitap fuarlarında “Yayınlama Özgürlüğü” Panelleri: Adana, Bursa, İzmir, İstanbul ve Samsun’daki kitap fuarlarında özellikle okurlara Türkiye’de yayınlama özgürlüğünün durumu hakkında bilgi ulaştırmak ve kamuoyunun konuyla ilgili farkındalığını artırmak amaçlı paneller.. Ankara’da Kapanış Konferansı: Proje sonuçları ve eylem planının ortaya konacağı, “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü” raporunun dağıtılacağı Kapanış Toplantısı.
  • “Avrupa Birliği’ne Giriş Sürecinde Türkiye’de Yayınlama Özgürlüğü” Raporu: İfade özgürlüğü alanında çalışanlar için, Türkiye’nin yayınlama özgürlüğü alanındaki güncel konumunu açıklığa kavuşturan ve AB’ye uyum sürecinde yapılması gerekenlerle ilgili bir eylem planı ortaya koyan bir temel kaynak.
  • Basın Toplantıları, Proje Web Sitesi

Proje Lideri:

Türkiye Yayıncılar Birliği www.turkyaybir.org.tr

Proje Ortağı:

İsveç Yayıncılar Birliği www.forlaggare.se

İştirakçi Ortaklar:

Uluslararası Yayıncılar Birliği www.internationalpublishers.org

IPS İletişim Vakfı (Bianet) www.bianet.org

Edebiyat Haber www.edebiyathaber.net

TÜYAP www.tuyap.com.tr